Deri Teknikeri

0

Deri TeknikeriDeri Teknikeri

Deri teknikeri ham deri veya kürkün, yapılan bazı işlemlerle işlemlerle kullanıma hazır hale getirilmesinde deri ve lif teknoloğu ile deri işlemecileri arasında görev yapan kişidir.

Deri Teknikeri – Görevleri:

Deri işletmesindeki sorumlu amirinin (Deri veya Kimya mühendisi) hazırladığı program çerçevesinde işlenecek ham derilerin seçilmesi, işletime alınarak istenilen amaca uygun derinin üretilmesi geyesiyle:

  •  Üretimin her aşamasında derilerin kontrollerini yapmak;
  •  Üretimde çalışacak işçilerin sevk ve kontrolünü yapmak;
  •  Üretim sırasında doğabilecek problemleri birim amirine iletmek;
  •  Deri üretiminin maliyetini hesaplamak;
  •  Kimyasal malzemelerin stok hesabını tutmak ve malzeme azaldığında birim amirine bildirmek;
  •  Üretimin her aşamasında derilerin kontrolünü yaparak deri kalitesi hakkında birim sorumlusuna rapor vermek;
  •  Bunun yanında pazarlama ve teknik destek birimlerinde gezici eleman olarak da görev alabilirler.

Deri Teknikeri – Çalışma Ortamı ve Koşulları:

Deri işlenen fabrika ve atölyelerde, tabakhanelerde görev yapan Deri Teknikerleri, kokulu, kirli ve ıslak bir çalışma ortamında genellikle ayakta çalışırlar. Bu da sağlıkları için bir tehdit olabilir. Çalışma saatleri üretime göre değişken olabilir. Bunun yanında ofis ortamında da çalışabilirler. Pazarlama ve teknik destek elemanı olarak gezici hizmet verenlerin ehliyet zorunluluğu yanında seyahate engel bir durumunun olmaması da beklenir. Yabancı dil bilmek önemli bir tercih sebebidir. Çalışırken mühendislerle ve işçilerle iletişim halindedirler.

Deri Teknikeri – Çalışma Alanı ve İş Bulma Olanakları:

Genel olarak özel sektörde çalışırlar. Sektörün performansı önemli ölçüde ihracata bağlıdır. Ülkemiz dünyada deri giyim eşyası ihraç eden ülkeler arasında 4. sıradadır ve deri sektörü kayıtlı toplam ihracatımızda % 2’lik bir paya sahiptir. Ancak yurtdışı talepteki değişiklikler sektörün başarısını ve iş bulma olanaklarını geçici olarak etkilemektedir.

Bu alanda eğitimli insan sayısı az olduğundan bu eğitimi alanlar kolayca ve yüksek ücretle iş bulabilmektedirler. Ancak son bir kaç yılda Türkiye’nin dış pazar payının küçülmesi bu sektörü olumsuz etkilemiş olmasına karşın bunun geçici olduğu düşünülmektedir.

Meslek mensupları özel ve kamu işletmelerinde iş bulabilmektedirler. Özellikle İzmir ve İstanbul deri sanayiinin gelişmiş olduğu illerimizdir.

Deri Teknikeri – Kazanacağı Ücret Aralığı:

Eğitim esnasında herhangi mesleki bir kazancı mevcut değildir.

Dericilik sektöründe işçi ücretleri oldukça yüksektir. Mesleki eğitimini tamamlayanlar, tecrübe, çalışma yılı ve pozisyonlarına bağlı olarak asgari ücretin 4-10 katı ücret alabilmektedirler.

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir