Depozito Olarak verilen Senet Nedeniyle İcranın Kaldırılması Dilekçesi

0

İcra Dilekçe Örnekleriİcra konusunda aradığınız tüm dilekçe örneklerini artık tek adreste bulabilirsiniz! Devlet dairelerinde tüm bildirim ve isteklerinizi dilekçelerle bildirmemiz istenir bizden. Bu yüzden sizlerin işine yarayabilecek çeşitli İcra dilekçe örneklerine ve formlarına sitemizde yer verdik.

İcra Dilekçe Örneklerini bilgisayarınıza indirmek için ihtiyacınız olan konuyu seçip, indir butonuna tıklamanız yeterlidir. Örnek bilgisayarınıza birkaç saniye içerisinde word dosyası şeklinde inmiş olacaktır.

Sitemizde İcra gerekçelerinize göre özel olarak hazırlanmış dilekçe örneklerini bulabilirsiniz. Diğer dilekçe örneklerine İcra dilekçeleri bölümünden ulaşabilirsiniz!

İcra Dilekçe Örnekleri

İNDİR

….. MAHKEMESİNE

 

                                                                                                                       ANKARA

 

                                                                                   İhtiyatiTedbir Taleplidir

 

 

DAVACI                         :…….

 

VEKİLLERİ                     :…….

 

DAVALI                          :…….

 

KONU                            :……. lık  senet nedeniyle   davalıya borçluolmadığımızın tespiti ve icraya konan bu senedin icra takibinin dava sonuçlanıncayakadar teminat karşılığı tedbir yoluyla durdurulması talebimiz hk.

 

AÇIKLAMALAR              :Müvekkilimiz…….. …….. davalının ……. adresindeki taşınmazını ……. başlangıçtarihli yazılı kira kontratı ile bir yıllığına kiralamıştır. Bu sürenin sonundatarafların yeniden anlaşması sonucu ../../…. başlangıç tarihli yeni bir kirakontratı imzalanmıştır.

 

Ekte sunduğumuz kira kontratının hususişartlarının 4 nolu bendinden de anlaşılacağı üzere müvekkilimiz davalıya   depozito olarak ……. tutarında senetvermiştir.

 

Müvekkilimiz söz konusu taşınmazı ../../….tarihinde davalının bilgisi dahilinde tahliye edip anahtarı davalıya teslimetmiştir.

 

Ancak davalı müvekkilimizin taşınmazı tahliyeetmesine ve hiçbir borcu bulunmamasına rağmen müvekkilimizden depozito olarakalmış bulunduğu ……..-TL tutarındaki senedi iade etmemiş ve kötü niyetliolarak …… İcra Müdürlüğünün ../…. E. Sayılı dosyası ile müvekkilimizaleyhine icra takibi başlatmış ve müvekkilimizin mağduriyetine neden olmuştur.

 

Müvekkilimizin davalıya böyle bir borcu yoktur.Bu senet kira kontratından da anlaşılacağı üzere davalıya depozito olarakverilmiştir.

 

H. NEDENLER                :HUMK.,  İİK., BK. Ve İlgili Mevzuat

 

DELİLLER                      :

Kira Kontratı, ….. İcra Müdürlüğünün ../…. E. Sayılı Dosyası, Yasal ve TakdiriDiğer Deliller vs.

 

İSTEM SONUCU             :Arzedilen nedenlerle icra takibine konan senet nedeniyle davalıya ………..-TLborçlu olmadığımızın tespitine, dava sonuçlanıncaya kadar icra takibinindurdurulması konusunda  ihtiyati tedbirkararı verilmesine,  davalı kötüniyetli  hareket ederek müvekkilimizinmağduriyetine neden olduğundan % 40 tan az olmamak üzere kötü niyet tazminatınahükmedilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 SayılıAvukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşıtaraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesinisaygılarımızla arz ve talep ederiz. …….

 

DAVACIVEKİLİ

                                                                                                               …….

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir