Coğrafyacı

0

CoğrafyacıCoğrafyacı

Coğrafyaci yeryüzünün fiziksel yapısı, iklimi, bitki örtüsü ve nüfus dağılımı ile ülkelerin ekonomik etkinliklerini inceleyen kişidir.

Coğrafyacı – Görevleri:

  •  Yeryüzü şekillerinin oluşması, bölgelerin fiziki durumu, iklim özellikleri, bitki örtüsü ve insanların ekonomik faaliyetleri ile ilgili araştırmalar yapmak ve yeryüzü şekillerinin insan yaşantısına etkilerini araştırırmak;
  •  Yeryüzünün oluşumu ve geçirdiği evreler, depremlerin oluş nedenleri, iklimler ve iklimleri etkileyen faktörler, yerüstü sularında meydana gelen değişiklikler, nüfusun yeryüzünde dağılışı ve bunların sebepleri, ekonomik ve idari yapılanmaları gibi konularda gözlem ve laboratuar çalışmaları yapmak;
  •  Yapılan araştırmalardan yararlanarak coğrafik haritalar (Nüfus dağılımı haritası, jeomorfoloji haritası, eğreltiler vb.) hazırlanmasına katkıda bulunur.

Coğrafyacı – Çalışma Ortamı ve Koşulları:

Coğrafyacı kapalı mekeanda çalışabileceği gibi arazi çalışmaları sebebiyle dış ortamda da görev almaktadır. Dış ortamda aldığı görevler sırasında ortamı sıcak ya da soğuk olabilir. Çalışmalar sırasında meslektaşları ile araştırma yapılan yerdeki insanlarla iletişim içinde bulunurlar.

Coğrafyacı – Çalışma Alanı ve İş Bulma Olanakları:

“Coğrafya Bölümü” bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans  Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan pedagojik Formasyon  programını başarı ile tamamlayarak,  lise ve dengi okullarda  Coğrafya Öğretmeni olarak görev alabilirler.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Maden Teknik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kuruluşların jeomorfoloji ile ilgili birimlerinde coğrafya mezunları da görev alabilmektedirler. Ancak, söz konusu kuruluşların kadrolarının sınırlı olması nedeniyle coğrafyacıların iş bulma olanaklarının sınırlı olduğu söylenebilir.

Özel sektörde bu alanla ilgili çalışma olanağı olmadığı gibi, coğrafyacıların kendi işyerlerini açmaları da söz konusu değildir.

Çalışma alanının sınırlı olması nedeni ile coğrafyacıların büyük bir kısmı alanlarının dışındaki işlerde çalışmaktadırlar.

Coğrafyacı – Kazanacağı Ücret Aralığı:

Eğitimleri boyunca mesleki olarak herhangi bir kazanç mevcut değildir.

Coğrafya  mezunlarından  öğretmen  olarak  çalışanlar  9.  derecenin 1. kademesinden  maaşla göreve başlarlar, ayrıca ek ders ücreti de alırlar.

Kamu kuruluşlarının da coğrafyacı veya jeomorfolog olarak çalışanlar Devlet Memurları Yasasına göre belirlenen maaşı alırlar.

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir