Borca İtirazın İptali ve Cevap Dilekçesi

0

itirazİnsanların en önemli haklarından birisi itiraz etme hakkıdır! İstemediğiniz durum ve olaylara, haklı olup haksız göründüğünüz vaziyetlerde sizlerde hakkınızı aramalı ve itiraz etmelisiniz. İtirazınızı resmi yollarla yapmalı ve resmi olarak itiraz etmelisiniz!

Bizde sizler için en önemli haklarınızdan birisi olan İtiraz etme hakkınız için sizlere yardımcı olamak adına itiraz dilekçe örneklerine yer verdik. Bir çok farklı konuda hazırladığımız itiraz etme dilekçe örneklerinden yararlanabilirsiniz. İstediğiniz itiraz dilekçe örneğinin üzerine tıklamanız yeterli. Ardından dosya bilgisayarınıza inecektir!

 

itiraz dilekçe örneği

İNDİR

İŞ MAHKEMESİ  SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

….İcra Müdürlüğü 

 

DOSYA ESAS NO.               :

İTİRAZIN KALDIRILMASINI

İSTEYEN (ALACAKLI)        :

 

VEKİLİ                                 :

 

KARŞI TARAF

(BORÇLU)                           :

 

VEKİLİ                                 :

 

HARCA ESAS DEĞER           :   .

 

İSTEM  KONUSU                 :   Borca ilişkin itirazın kaldırılması, yüzde kırktan aşağı  olmamak üzere icra inkar tazminatına karar verilmesi istemidir.

 

AÇIKLAMALAR                    :

1- Vekileden Davacı………………., ……………’in de ortağı olduğu ………………. Şantiye Şefi olarak …/…/….. tarihine kadar çalışmıştır.

2-Çalışmış olduğu  aylara ilişkin olarak ……………………………TL (…………………………….) ücret alacağı ilgili şirket tarafından ödenememiş ve ……/…./…… tarihli ekte bulunan tutanakla durum belgelenmiştir ve borçlu ……………………. tarafından borç kabul edilmiştir. (EK-1).

3-Davalı Borçlu aleyhine, ……………………..İcra Müdürlüğü’nün …………./…. Esas Sayılı Dosyası ile ……………………,-TL.lik takip  yapılmıştır. …/…/……. tarihinde ödeme emri  ………………….’in bizzat kendisine  tebliğ edilmiştir  Davalı takibin asıl ve ferilerinin tamamına  vekili aracılığı ile itiraz etmiştir. …./…./…….. tarihinde de takip yasal olarak durmuştur.

4-Bu nedenlerden dolayı, mahkemenizden borçlunun ödeme emrine itirazının kaldırılmasına karar verilmesi isteminde bulunmak  zorunda kalınmıştır.

 

DELİLLER                            :   ………………. İcra Müdürlüğü’nün ………… sayılı dosyası, …/…./……. tarihli tutanak,

 

HUKUKİ SEBEPLER             :   İİK., BK., HUMK., Av.K., ilgili diğer mevzuat

 

SONUÇ VE TALEP               :   Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı borçlunun itirazlarının kaldırılmasını, takibin devamına karar verilmesini, %40 oranında tazminata mahkum edilmesini ve … İcra Dairesi’nin ……….. Esas Nolu Dosyası ile yapılan icra takibi giderleri ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasını vekil eden adına saygı ile diliyorum. …../…./…….

 

İtirazın Kaldırılmasını İsteyen

Davacı Vekili:

 

 

 

 

EK:

1 ) Vekaletname sureti.

2 ) Tutanak

3 ) Davacının Gaziler Enerji Ticaret A.Ş.’ye yazdığı dilekçe.

4 ) arasında düzenlenen ../…/….. tarihli Sözleşme.

 

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir