Borca İtiraz Dilekçesi

0

itirazİnsanların en önemli haklarından birisi itiraz etme hakkıdır! İstemediğiniz durum ve olaylara, haklı olup haksız göründüğünüz vaziyetlerde sizlerde hakkınızı aramalı ve itiraz etmelisiniz. İtirazınızı resmi yollarla yapmalı ve resmi olarak itiraz etmelisiniz!

Bizde sizler için en önemli haklarınızdan birisi olan İtiraz etme hakkınız için sizlere yardımcı olamak adına itiraz dilekçe örneklerine yer verdik. Bir çok farklı konuda hazırladığımız itiraz etme dilekçe örneklerinden yararlanabilirsiniz. İstediğiniz itiraz dilekçe örneğinin üzerine tıklamanız yeterli. Ardından dosya bilgisayarınıza inecektir!

 

itiraz dilekçe örneği

İNDİR

ANKARA İCRA (HUKUK) MAHKEMESİ’NE

(Durdurma Taleplidir)

Borca itiraz eden

Davacı :

Davalı Alacaklı :

İcra dairesi ve Dosya n o : Ankara 14. İcra Müdürlüğünün 2007-2345 sayılı dosyası

Dava konusu : Kambiyo takibine ve borca itiraz

 

Açıklamalar :

1- Kambiyo senetlerine mahsus ödeme emrini 12.04.2007 tarihinde aldım. Süresinde Mahkemenize itiraz ediyorum.

2- Bilindiği üzere bononun (senedin) asli unsurlarından birisi tanzim tarihidir ve uygulamada imzanın üzerinde yazar. Bu tarihin bulunmadığı belgeler, senet niteliğini taşımamakta olup, kombiyo takibine konu edilemez.

3- Bu nedenle takibe konu senet senet hükmünde olmadığından takibin ve ödeme emrinin iptalini talep etmem gerekmiştir. Alacaklı görünenin hakkımda işlem yapmaması için takibin gerektiğinde bir miktar teminat yatırmam karşılığında durdurulmasını talep ediyorum.

Sonuç ve İstem : Yukarıda açıklanan nedenlerle öncelikle takibin durdurulmasını, kmbiyo senedine dayanmayan takibin ve ödeme emrinin iptalini, haksiz takip nedeniyle alacaklı görünenin bana %40 tazminat ödemesine karar verilmesini arz ederim.

 

Davacı :

(İmza)

** Bu dilekçe 2 suret hazırlanmalı

** 2 adet davetiye ve bunları posta pulları eklenmelidir.

** Adliye veznesine davanın harcı yatırılmalıdır

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir