Biyokimya Teknikeri

0

Biyokimya TeknikeriBiyokimya Teknikeri:

Biyokimya teknikeri sağlık ve endüstri kuruluşları ile tıbbi malzeme üreten şirketlerde laboratuar ortamında, her türlü tekniği kullanarak maddelerin gerekli görülen çözümlemelerini (analizleri)  yapan kişidir.

Biyokimya Teknikeri – Görevleri:

Biyokimya teknikerlerinin görevleri aşağıda sıralanmıştır:

  •  Çalışmaya başlamadan önce laboratuar ortamının çalışmaya uygun hale getirilmesini sağlamak;
  • Yapılacak testler için gerekli kimyasal maddeleri hazırlamak;
  •  Eksik malzemelerin tespiti ve alınması ile ilgili uzmanla birlikte çalışmak;
  •  İhtiyaç duyulan eriyik ve diğer malzemeleri sterilize etmek;
  •  Testi gerçekleştirmek ve test sonuçlarını uzmana iletmek;
  •  Kullandığı aletlerin düzenli olarak bakımını yapmak ve giderebileceği küçük arızaları tamir etmek;
  •  Deney hayvanları üzerinde yapılacak çalışmalar için, hayvanların özelliklerinin belirlemek ve siparişi, bakımı gibi işleri yürütmek.

Biyokimya Teknikeri – Çalışma Ortamı ve Koşulları:

Biyokimya teknikerinin çalışma ortamı laboratuardır. Dolayısıyla kapalı ortamda çalışırlar ve bu ortamda kimyasal maddelerden yayılan koku mevcuttur. Bu duruma göre bile çalışma ortamı temiz ve sağlık koşullarına uygundur. Teknikerin asıl sorumluluğu madde ve aletlerle ilgili olmasına rağmen hasta ve hasta yakınları ile de iyi ilişkiler kurmalıdır. Bu meslek zaman zaman tek başına, zaman zaman işbirliği (amirler, biyokimya uzmanları, doktorlar, hemşireler, hastalar, firma temsilcileri) halinde çalışmayı gerektirir. Risk olarak mikrop bulaşma riski mevcuttur ve bu yüzden dikkatli olmalıdır. Çalışma saatleri araştırma yaptığı konuya göre değişebilir ve nöbetleri mevcuttur.

Biyokimya Teknikeri – Çalışma Alanı ve İş Bulma Olanakları:

Biyokimya teknikeri, ilaç endüstrisinin üretim ya da kalite kontrol birimlerinde, tıp alanında hastanelerin biyokimya, mikrobiyoloji, tıbbi biyoloji ve genetik, histoloji-embriyoloji, patoloji ve adli tıp laboratuarlarında, özel tıbbi laboratuarlar, üniversite ya da enstitü araştırma laboratuarları, tıbbi laboratuar malzemesi üreten ya da pazarlayan şirketlerde çalışabilmektedirler.

Biyokimya Teknikeri – Kazanacağı Ücret Aralığı:

Eğitim sırasında herhangi bir mesleki kazanç mevcut değildir.

Kamu kuruluşlarında çalışanlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. Teknik hizmetler sınıfında 10. Derecenin 2. Kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununda belirlenen zam oranındaki ücret artışı ile belirlenir.

Özel sektörde çalışanlar; işyerinin ücret politikası, kişinin bilgi ve becerileri çerçevesinde ücret alırlar. Bu ücret asgari ücretin 3 ve 5 katı arasında değişmektedir.

 

 

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir