Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçe Örneği

0

bosanma-dilekcesi

 

Her ne kadar bir yuva kurmak ve ömrümüzü bir arada sürdürmek için bir yuva kursakta, kimi zaman çeşitli sebeplerle boşanmak durumunda kalırız. Mutsuz bir evliliği sürdürmektense yollarını ayırmayı tercih eden çiftlerin bu zor zamanları ve prosedürleri daha kolay atlatabilmeleri adına hazırladığımız dilekçe dökümanında dilekçe konusunda aradığınız her bilgiye ve dilekçe örneğine yer vermeye çalıştık

Sizlerin tek yapmanız gereken boşanma gerekçenize uygun boşanma dilekçe örneğini seçmek! Boşanma dilekçesinin üzerine tıklayarak bilgisayarınıza indirebilir ve üzerinde oynama yapabilirsiniz!

bosanma-protokolu-dilekce-ornegi-1

İNDİR

…….…. ASLİYE HUKUK SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

BİLİRKİŞİ RAPORUNA

İTİRAZ EDEN

(DAVALI)                                         :    

 

 

VEKİLİ                                             :    

 

DAVACI                                           :    

 

 

VEKİLİ                                             :    

 

 

KONU                                                :     Davaya cevap dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasından ibarettir.

 

İTİRAZLARIMIZ                           :

1.     Her şeyden önce hazırlanan bilirkişi raporu hakkaniyete uygun değildir. Müvekkilim ile davacı, ./…./……tarihinde gerçekleştirdikleri resmi nikahla evlenmişlerdir. Bu evlilikle müvekkilimin bekarlık durumu evlilik halini almış, daha sonra da boşanma ile dul kalmıştır. Söz konusu statü değişikliği, Türk örf ve adetlerine göre kadın olan müvekkilimin, olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. Bilirkişi raporunda bu gerçek göz ardı edilmiş ve müvekkilimin bu mağduriyetine hiç değinilmemiştir.

2.     Ayrıca bilirkişi raporu eksik inceleme ile hazırlanmıştır. Müvekkilim ile davacı anlaşarak boşandıklarına göre mahkeme kararında boşanmanın tüm sonuçları ile karara bağlanmış olması gerekir. ……..… Asliye Hukuk hakimliğinin boşanma kararı tüm gerekçeleriyle ve ayrıntılı olarak incelenmeden, rapor hazırlanması, hukuki dayanaktan yoksun kalmakta ve bu nedenle eksiklikler söz konusu olmaktadır.

3.     Diğer taraftan müvekkilimin, söz konusu eşya ve takıları vereceği konusunda davacıya verilmiş herhangi bir gerek sözlü, gerekse yazılı taahhüdü yoktur. Bu nedenle karşı tarafın istekleri tamamen yersizdir. Bilirkişinin davacının istekleri doğrultusunda sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanarak rapor hazırlaması, haksızdır. Evlilik resmen gerçekleştiğinden bu eşyalar artık kadının olmuştur. Geri istenmesi de mümkün değildir.

4.     Bilirkişi tarafından hazırlanan rapor, ilimi ve kazai içtihatlara da uygun değildir. Öğretide baskın olan görüşe ve Yargıtay içtihatlarına göre, kadının gerek evlilik birliği içerisinde, gerekse evlenme sırasında bağışlanan altın ve diğer ziynet eşyaları ona aittir. Dolayısıyla bunların koca tarafından geri alınması veya istirdat edilmesi de mümkün değildir. Eşlerin nikahtan sonra bir araya gelememiş ve evlilik birliğini başlatmamış olmaları da bu kuralı etkilememektedir. Öte yandan, söz konusu eşyalar niteliği gereği kadına aittir. Bazı eşyaların kim tarafından satın alındığının önemi yoktur. Yargıtay’ ın görüşü de aynı doğrultudadır. Bu nedenle bulaşık makinesi, buzdolabı ve ocaklı fırının kadına ait bulunduğunun, onun kullanımına terk edildiğinin kabulü gerekir.

5.     Sayın bilirkişi tarafından taktir edilen bedeller de oldukça fahiştir. İstenen eşyaların faturalarındaki değerler, gerekli incelemeler yapılmadan göz önüne alınmıştır. Söz konusu faturada yazan miktar yeni eşya fiyatlarıdır. Serbest piyasa da aynı kalitede eşyaları, daha ucuza alma imkanı mevcuttur. Bu eşyalar alınmış ve kullanılmış olduğundan yeni eşya fiyatları ile aynı değerde tutulamaz. Bu konuda bilirkişinin verdiği raporu kabul etmiyoruz.

 

SONUÇ ve TALEP                           :     Yukarıda anlatılan nedenlerle, Bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz ve uzmanlardan oluşan bir kuruldan bilirkişi raporu alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

……/……/200…

Davacı Vekili

 

,

 

EK:

1.)    Onanmış vekaletname örneği,

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir