Bakım ve Onarım Elektrikçisi

0

Bakım ve Onarım ElektrikçisiBakım ve Onarım Elektrikçisi

Bakım ve onarım elektrikçisi her türlü sanayi tesisinde, inşaat şantiyelerinde, meskenlerde, diğer kurum ve kuruluşlarda elektrikli tesisat ve teçhizatın bakım ve onarımını yapan kişidir.

Bakım ve Onarım Elektrikçisi – Görevleri:

Bakım ve onarım elektrikçisinin görevleri aşağıda sıralanmıştır:

 •  Elektrik arızalarının tespitini yapmak;
 •  Elektrikli alet edevatın arızalarını gidermek;
 •  Koruyucu/emniyet tesisatının bakım ve onarımını yapmak;
 •  İç ve dış tesisatın bakım ve onarımını yapmak;
 •  Makine, ekipman ve tesisat kurulumu yapmak;
 •  Makine ve teçhizatın periyodik/koruyucu bakımını yapmak;
 •  Elektronik sistemlerin arızalarını tespit etmek;
 •  Elektronik sistemlerde tespit ettiği arızaları gidermek;
 •  Elektronik sistemlerin düzenli bakımını yapmak;
 •  Elektronik cihazların ayarlarını yapmak;
 •  Baskı devre hazırlamak;
 •  Elektronik sistemi devreye almak için hazırlık yapmak.

Bakım ve Onarım Elektrikçisi – Çalışma Ortamı ve Koşulları:

Bakım ve onarım elektrikçisi atölyelerde ve büyük binaların tamir ve bakım birimlerinde iş bulabilirler. Bakım ve onarımın yapıldığı ortam yüksek, kapalı ve hatta tozlu bir yerler olabilmektedir. Pazar hgünü hariç bütün günlerde çalışma vardır. Hatta bazı işyerlerinde nöbet tutmak gerekir ve Pazar çalışması da olabilir. Çalışma genellikle ayakta yapılır. Zaman zaman yüksek yerlere tırmanmak, eğilmek, diz çökmek gerekmektedir. Bu meslekte çalışanlar müşterilerle, usta, kalfa ve çıraklarla, işverenlerle, malzeme satıcıları ile işyerinde diğer çalışanlarla iletişimde bulunurlar.

Bakım ve Onarım Elektrikçisi – Çalışma Alanı ve İş Bulma Olanakları:

 •  Her tür fabrika, inşaat şantiyesi, kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilirler.
 •  Sanayileşme ve teknolojik gelişmeler sayesinde bu mesleğe olan ihtiyaç artmıştır. Ancak eğitim yerlerinin çokluğu ve her yıl yüksek sayıda mezun vermeleri, buna karşın çalışma olanakları ile ilgili yatırımların yeterli düzeyde gerçekleştirilmemesi sonucu bu alanda bir işsizlik söz konusu olabilmektedir.
 • Bu meslekte kullanılan alet-edevat, teknolojik gelişmeler sonucunda daha modern hale getirilmekte ve bunun sonucunda yapılan işler ve hizmet daha kaliteli ve verimli olmaktadır. Bugün kullanılan arıza tespit araçları ve diğer makineler yakın gelecekte yerlerini tamamen elektronik tesisata bırakacaklardır.
 •  Meslek elemanları kendi işyerlerini açarak bağımsız çalışabilirler.

Bakım ve Onarım Elektrikçisi – Kazanacağı Ücret Aralığı:

Çıraklık eğitimi kapsamında öğrencilere, işyerlerinde aldıkları pratik eğitim süresince işverenleri tarafından, asgari ücretin %30′undan az olmamak üzere aylık bir ücret ödenmektedir. Bu kişilerin sigorta primleri ise devlet tarafından karşılanmaktadır

Mesleki eğitim bitince iş piyasasında asgari ücretle işe başlanır ve deneyimle birlikte alınan ücret de artacaktır. Mesleğinde yetişmiş bir ustanın aylık ücreti, asgari ücretin 3 ile 4 katı civarında olmaktadır.

Kamu ya da sendikalı büyük işyerlerinde çalışan meslek elemanlarının ücreti toplu sözleşme hükümlerince belirlenmektedir.

Kendi işyerlerinde çalışanların ortalama aylık geliri bölgeler arasında farklılık arz etmektedir. Buna karşın asgari ücretin 2 ile 3 katı civarında aylık gelir elde edebilmektedirler. Bağımsız çalışanların kazanç durumu işyerlerinin konumuna, kişinin deneyimine bağlı olarak değişmektedir.

 

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir