Astsubay Sözlü Mülakat Soruları

0

Astsubay Sözlü Mülakat Soruları

Astsubay Ne İş Yapar?

Astsubaylar, özel kanunlarına göre silahlı kuvvetlere katılan, ‘Astsubay Çavuş’tan ‘Astsubay Kıdemli Başçavuşa kadar rütbeye haiz asker kişilerdir. Astsubay Askeri Silahlı kuvvetlerin ast kumanda bölümlerinin eğitim, sevk ve idare ile diğer İdarî ve teknik işlerinde subayın yardımcısı olarak görevli olan kişilerdir. Astsubay, silahlı kuvvetlerde emir-komuta, eğitim, sevk, bakım, muharebe gibi çok çeşitli görevleri yerine getirmekte ve er, erbaşlardan daha kıdemli,subaydan ise kıdemsiz rütbeli askerdir.

Astsubay Olmak İçin Ne Okumak Gerekir?

Lise ve dengi okullar ile en az iki yıl süreli yüksekokulu veya dört yıllık üniversite mezunu olmak gerekecektir. Daha sonra başvurular yapılmaktadır. Başvurudan sonra da birçok farklı testlere maruz kalınır. Bunlar fiziki yeterlilik sınavları, sözlü mülakat soruları, sağlık aşaması gibi durumlardır.

Astsubay Mülakat Aşamaları Nelerdir? Astsubay İşe Alım Süreci?

Ön sağlık muayenesinden başarı ile geçen adaylar, Bedenî Yeterlilik Sınavına alınmaktadırlar. Bu sınav; adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaracak beş farklı branşta yapılmaktadır. Bunlar;

 • Barfikste kol çekme (bayan adaylar barfikste asılı bekleme),
 • Durarak uzun atlama,
 • Mekik
 • Basketbol topu fırlatma
 • 400 m (bayan adaylar 800 m) koşu aşamalarından oluşmaktadır.

Mülakat aşamasında, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir. Adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilmekte, 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı kabul edilmektedir.

Astsubay Mülakatında Sorulan Sorular

Astsubay olabilmek için bedeni yeterlilik sınavından geçer not alan kişiler, sözlü mülakat soruları ile karşı karşıya gelmektedir. Burada adayın konuşma yeteneğine, heyecanına, ses tonuna ve kendine güvenine dikkat edilmektedir. Bu zamana kadar çıkmış olan bazı sözlü mülakat soruları şu şekildedir;

 • Kendinizi Tanıtın
 • Çanakkale Dendiğinde Aklınıza Neler Gelir?
 • Atatürk’ün Bizlere Kazandırdığı Yenilikleri Sayınız.
 • Türkiye’nin Sınır Komşu Ülkelerini Sayınız.
 • Kıbrıs’ın Önemi
 • Kurtuluş Savaşı İle İlgili Bildiklerinizi Anlatınız.
 • Neden Astsubay Olmak İstiyorsunuz?
 • Neden Astsubay Olmak İçin Sizi Seçelim?
 • Atatürk’ün Nutuk’unu Okudunuz Mu?
 • Tarih Bilimi Ne Demektir?

Mülakatlarda Sorulan Tüm Sorulara ve Cevaplarına Buradan Ulaşabilirsiniz!

Zorluk Seviyesi Kolay (4/10)
Mülakat Detayları
Birebir görüşme
Sunum
Sınav
Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir