Asliye Cezada Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi

0

itirazİnsanların en önemli haklarından birisi itiraz etme hakkıdır! İstemediğiniz durum ve olaylara, haklı olup haksız göründüğünüz vaziyetlerde sizlerde hakkınızı aramalı ve itiraz etmelisiniz. İtirazınızı resmi yollarla yapmalı ve resmi olarak itiraz etmelisiniz!

Bizde sizler için en önemli haklarınızdan birisi olan İtiraz etme hakkınız için sizlere yardımcı olamak adına itiraz dilekçe örneklerine yer verdik. Bir çok farklı konuda hazırladığımız itiraz etme dilekçe örneklerinden yararlanabilirsiniz. İstediğiniz itiraz dilekçe örneğinin üzerine tıklamanız yeterli. Ardından dosya bilgisayarınıza inecektir!

 

itiraz dilekçe örneği

İNDİR

…………. …ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,

 

TAKİPSİZLİK KARARINA

İTİRAZ EDEN MÜŞTEKİ                : 

                                                       

 

VEKİLİ                                         : 

                                                      

 

SANIKLAR                                    : 

 

İTİRAZ KONUSU                         :  …….. C. Başsavcılığı ………. Hz. …………… K. Sayılı . takipsizlik kararına itirazdan ibarettir.

 

SUÇ                                             :  Darp Fiili.

 

TEBLİĞ TARİHİ                           :  ……………

 

OLAYLAR                                    :

1.  Sanıklar ……………, ………… ve ………. ankadaşları ile birlikte müvekkilime saldırmışlar ve darp etmişlerdir.

2.  Müvekkilimin şikayeti üzerine sanıklar yakalanmış, ifadeleri alınmış ve savcılığa sevk edilmişlerdir. Müvekkilim de Adli Tıp a gönderilerek çekilen grafikleri ibraz edilmiş müvekkilime 1 gün süreyle mutad iştigaline engel teşkil edildiği raporu verilmiştir.

3.  Müvekkilimin rahatsızlığı devam etmiş ve yeniden yapılan Adli Tıp incelemesinde örneği ekte sunulan ………… tarih ………. sayılı sol el bilek skaofit kemiğinde kırık tespit edilmiş ve arızasının ….. gün mutad iştigale engel teşkil ettiği belirtilmiştir.

4.  Adli tabip raporu doğrultusunda sanıkların TCK 456/1 ve ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılması amacıyla kamu davası açılması gerekirken takipsizlik kararı verilmesi yasaya aykırıdır

 

SONUÇ ve TALEP                        :  Yukarıda yazılı nedenlerle Ankara C. Başsavcılığı’nın ………….. tarih ……….. Hz. ……………… K.s. takipsizlik kararının kaldırılmasına, sanıkların tecziyesi için kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

 

……/……/200…

Müşteki Vekili

Av. ……………

EK:

1.)    Onanmış vekaletname örneği.

 

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir