Antropoloji mezunları nerelerde çalışabilir?

0

Antropoloji mezunları nerelerde çalışabilir?

Antropoloji mezunları ne iş yapar?

Antropoloji, insan bilimi programıdır. Evrenin oluşumu, insan ırkının gelişimi, sosyal olarak iletişimi, ırkların doğuşu ve onların dünya üzerine yayılışı gibi insanı ilgilendiren ve dünyanın başlangıcından bugüne gelen her şeyi incelemek onun alanıdır.

Antropoloji bölümü, üniversiteye giriş sınavları ile kazanılır ve 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Eğitim hayatınız boyunca, genel paleoantropoloji ve primatoloji, osteometri, fotometri, evrim ve evrim tarihi, biyometri ve istatistik grafik metotları, genetik ilkeleri, yaşayan ırklar, el izlerinin antropolojisi, evrimin genetik temelleri gibi dersler alırsınız. Bu bölümden mezun olan kişilere de “antropolog” denir.

Peki, antropoloji mezunları nerelerde çalışabilir? Bir antropolog olarak ülkemizde size hangi kapılar açık bakalım.

Antropologların çalışabilecekleri yerler

Antropologlar kamu sektöründe çalışabilirler. Bunlara örnek verecek olursak eğer; paleoantropoloji programı mezunları MTA Tabiat Tarihi Müzesinde ve diğer müzelerin varsa doğa tarihi bölümlerinde; sosyal antropoloji programı mezunları Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, DPT, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, TRT, Milli Folklor Enstitüsü gibi kuruluşların kültür ve eğitim birimlerinde sosyal araştırmacı olarak görev alabilmektedirler.

Bunun yanı sıra antropolojinin bir diğer alt bilimi olan fizik antropolojiden mezun olanlar ise; müzelerde olduğu kadar, orduda giysi ve araçların, mimaride ev ve ev eşyalarının, endüstride araç ve gereçlerin, bunları kullanacak kişilerin beden yapısına uygun olarak hazırlanmasında ve sporcuların beden yapısına göre en başarılı olacakları dallara yöneltilmelerinde danışmanlık yapabilirler.
Bu çalışma alanlarının dışında maalesef ülkemizde mesleklerini icra ettirebilecekleri alanlar kısıtlıdır. Ancak özellikle Kültür bakanlığı ve Turizm bakanlığı bünyesinde antropolog sayısı da giderek artmaktadır.

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir