ALS Mülakat Aşamaları (2. Aşama)

0

alsKara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca yazılı sınav sonucuna göre belirlenen sonuçlara göre ilk aşamayı geçen adaylar, 2. aşama yani mülakat sürecine tabi tutulurlar. Adayların ilk aşamayı yani sınav aşamasını başarıyla geçmesi okula girme hakkını elde ettikleri anlamına gelmez. ALS ınavını geçen adaylar 2. aşamaya katılma hakkını elde ederler.

2. Aşama olan Mülakat Aşamaları şu şekildedir;

a) Ön Sağlık Muayenesi
b) Bedeni Yeterlilik Testleri
c) Psikoteknik Testi (Hava Kuvvetleri sadece bu teste tabi tutulurlar.)
ç) Müzik Yetenek Testi (Yalnız Bando Astsubay Hazırlama Okulu için)
d) Mülakat
e) Sağlık Muayenesi

a) Ön Sağlık Muayenesi

2. Aşamnın ilk adımı olan ön sağlık muayenesi uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilir. Bu aşamada adayların fizyolojileri incelenir. Boy ve kilo ölçümlerine bakılır.Bunun haricinde sağlıkla ilgili koşulları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. Bu aşamadan geçemeyen adaylar, elenmiş olur ve diğer aşamalara katılamazlar.

Ön sağlık muayenesine katılmadan önce adaylar  çıplak vücut ağırlığı ile ayakkabısız boy uzunluğunun sağlıklı bir şekilde mutlaka ölçülmesi gerekmektedir. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun Vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar bu aşamada elenmektedir.

b) Bedeni Yeterlilik Testleri

Mülakat aşamalarının bir diğer eleme aşaması da Bedeni yeterlilik testleridir. Bu yeterlilik testinde adayların çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonunu meydana çıkaracak testler uygulanır.

Uygulanacak testler şu şekildedir:

  • Test Türü 1. Grup Barajı (13-14 Yaş) 2. Grup Barajı (15-16 Yaş)
  • 400 m. Koşu – 85 saniye 80 saniye
  • Durarak Uzun Atlama – 160 cm. 170 cm.
  • Mekik (1 dakika) – 30 tekrar 35 tekrar
  • Basketbol Topu Fırlatma – 7 metre 8 metre

Yukarıdaki testlerden 2’den fazlasını başarısızlıkla sonuçlandıran adaylar bu aşamada elenir. Ve diğer aşamalara geçemezler. Bu yüzden bu aşamaya adaylar daha önceden çalışarak gelmelidir.

c) Psikoteknik Testi (Sadece Hava K.K.lığı için uygulanır)

Bu test sadece Hava Kuvvetleri Komutanlığına başvuran adaylara uygulanır. Bu testi geçemeyenler sadece hava kuvvetlerine başvurmuşlar ise elenirler.Bu test adayların uçuşa yatkınlıklarını ölçmek amacıyla bilgisayar önünde psikoteknik test uygulanarak gerçekleştirilir. Psikoteknik test ile adayların el-göz-ayak koordinasyonunu, dikkat ve tepki hızını ölçülür.

ç) Müzik Yetenek Testi (Yalnız Bando Astsubay Hazırlama Okulu için uygulanır)

Adaylar gruplar hâlinde salona alınır. Test hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra teste başlanır.Müzik Yetenek Testi 3 kısımdan oluşmaktadır.

1) Melodi Tekrarı: Adaylardan, basit bir okul şarkısını piyano eşliğinde farklı tonlarda söylemeleri istenir. (Piyano eşliği görevli öğretmenler tarafından yapılacaktır.)
2) Ritm Tekrarı: Adaylardan eliyle masaya vurmak suretiyle kendisine gösterilen ritm kalıbını aynen tekrarlamaları istenir.
3) Fiziki Uygunluk: Adayların üflemeli çalgı çalabilmesi için gerekli olan uygun çene, ağız ve diş yapısına haiz olmaları gerekmektedir. Bu husus Müzik Yetenek Testi için görevlendirilmiş personel tarafından İNcelenecektir.

d) Mülakat
Görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecanını kontrol edebilmesi, çok yönlü düşünme yeteneği, davranışlardaki denge, kendine güven, kendini ifade edebilme yeteneği, askerliğe yatkınlığı ile diğer bireysel özellikleri gözlenerek değerlendirilir.

e) Sağlık Muayenesi

 

  • Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi için:

Yukarıdaki aşamaları başarıyla atlatan adaylar son olarak sağlık muayenesine sevk edilirler. Ve bu aşamayıda başarıyla atlatan adaylar Askeri öğrenci olurlar.

  • Hava Kuvvetleri Komutanlığı için:

Mülakatı geçen adaylar, uzman hekimlerden oluşan bir heyet tarafından sağlık muayenesinden geçeceklerdir. Muayene sonucunda Askerî Öğrenci Olur. “Uçucu Yetiştirilmeye Elverişlidir.” kararlı rapor alan adaylar genel başarı durumuna göre sıralanır. Bu puan sırasına göre “Asil” ve “Yedek” adaylar belirlenir.

 

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir