Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni

0

Aile ve Tüketici Bilimleri ÖğretmeniAile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni

Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, besin/gıda teknolojisi-ev yönetimi ve beslenme alanında teorik ve uygulamalı eğitim veren kişidir.

Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni – Görevleri:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlı ve ilgili mevzuata göre aile ve tüketici bilimleri öğretmeni:

 •  Eğitiminden sorumlu olduğu kişilerin seviyesine uygun olarak günlük ve yıllık ders planlarını yapmak;
 •  Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri eğitime hazır durumda bulundurmak;
 •  Ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırmak;
 •  Öğrencilerin başarılarını değerlendirmek ve bu değerlendirme doğrultusunda başarıyı artırıcı çalışmalar yapmak;
 •  Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek;
 •  Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve bu doğrultuda sorunlarının çözümüne yardımcı olmak;
 •  Dalı ile ilgili sempozyum, seminer, panel gibi faaliyetleri takip etmek, ve bunları eğitim programlarının geliştirilmesi ile ilgili önerilere dönüştürmek;
 •  Dalı ile ilgili güncel yayın ve dokümanları toplamak ve arşivlemek;
 •  Yıl sonlarında, yıl boyunca yapılan ürünlerden sergi açmak;
 •  Eğitim-Öğretim döneminin başında dalıyla ilgili seminerlere katılmak;
 •  Nöbetçi olduğu günlerde okulun düzen ve disiplinini sağlamak;
 •  Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olmak ve ayrıca yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışmak.

Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni – Çalışma Ortamı ve Koşulları:

Genelde devlete ait eğitim kurumlarında çalışan aile ve tüketici bilimleri öğretmeni, sınıfta ve atölyede görev yapar. Genellikle dersi ayakta verir. Çalışma ortam hareketli ve oldukça temizdir. Veliler, öğrenciler ve diğer öğretmenlerle etkileşim içerisindedir.

Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni – Çalışma Alanı ve İş bulma Olanakları:

Aileleri sosyal, ekonomik ve politik sorunlara yol açabilecek olumsuz hayat şartlarına ilişkin olarak bilinçlendirme amaçlı eğitim alan aile ve tüketici bilimleri öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslek liselerinde Besin/Gıda teknolojisi-Ev Yönetimi ve Beslenme Öğretmeni olarak görev yaparlar.

Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni – Kazanacağı Ücret Aralığı:

Eğitimi süresince mesleki olarak bir kazancı yoktur.

Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan, yeni göreve başlayan branş öğretmenleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 8. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlayarak maaş, yan ödeme, ek ders ücreti alırlar. Ayrıca görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar.

Bunların yanında her sene tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme de yapılmaktadır.

 

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir