Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

0

Aile Ekonomisi ve Beslenme ÖğretmenliğiAile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni; çalıştığı eğitim kurumu ya da kuruluşunda öğrencilere veya yetişkinlere aile ekonomisi ve beslenme ile ilgili eğitim veren kişiye denir.

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni Görevleri:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuata göre aile ekonomisi ve beslenme öğretmenin görevleri;

 • – Eğitiminden sorumlu olduğu kişilerin düzeyine göre bir program yapmak;
 • – Sorumluğunda olan atölye, laboratuar, işlik vb yerleri ilgili eğitime hazır konumda bulundurmak;
 • – Alanı ile ilgili eğitiminden sorumlu olduğu kişilere bilgi ve beceri kazandırmak;
 • – Eğitici kol çalışmaları ile eğitiminden sorumlu olduğu kişilere yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek;
 • – Eğitimden sorumlu olduğu kişilerin başarılarını değerlendirip, başarıyı arttırıcı önlemler almak;
 • – Eğitimden sorumlu olduğu kişilerin gelişimlerini gözlemek ve duruma göre sorunlarına çözüm bulmaya çalışmak;
 • – Alanındaki gelişmeleri takip ederek, bu gelişmelerin öğretim programlarında yer alması için önerilerde bulunmak;
 • – Öğretmenler Kurulu toplantısına iştirak etmek;
 • – Eğitimden sorumlu olduğu kişileri yazılı ve sözlü sınavlarla değerlendirmeye tabi tutmak;
 • – Bu değerlendirmeleri not defterine işleyip not fişleri ile öürencilerin çalışma performanslarını takip etmek;
 • – Öğrencilerin devamı ile ilgili kayıtları ve diğer rapor ve kayıtları idareci ve velilere sunmak;
 • – Gıdaların işlenmesi, saklanması ile ilgili gelişmeleri ve piyasaya sürülen yeni ürünleri takip etmek;
 • – Tüketicilerin korunması ile ilgili eğitime yönelik araştırma ve eğitim görevi yapmak;
 • – Ev araçlarının, yiyecek ve giyeceklerin seçilmesi, satın alınması ve kullanılması hakkında önerilerde bulunmak;
 • – Ailede kaynakları kullanma ve bütçe yapma bilgisi vermek;
 • – Kişinin fiziksel, sosyal, duygusal ve kültürel gelişimine yardım ederek ev, aile ve çalışma yaşamını dengelemek konusunda bireye yardımcı olacak bilgiler vermek;
 • – Birey ve ailelerinin refahını yükseltecek bilgi ve becerileri öğreterek yaşam standartlarını yükseltmeye çalışmak;
 • – Aile bireylerinin kaynaklarını ekonomik şekilde kullanarak üretime katkıda bulunmalarını sağlamak,
 • – Kadının bireysel gelişimini destekleyerek toplumdaki rolünü geliştirme yönünde eğitim ve çalışmalar yapmak.

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeninin Çalışma Ortamı ve Koşulları:

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmeni genel olarak sınıfta ve atölyede çalışmaktadır. Çoğunlukla dersler ayakta yürütülür. Çalışma ortamı hijyenik ve hareketlidir. Yakıcı maddeler ve kesici aletler gibi tehlikeli madeeler çalışma sırasında kullanılacağı için dikkatsizlik sonucu tehlikeli durumlar oluşabilir. İşin durumuna göre tam veya yarım gün çalışabilirler, okullarda belli günlerde nöbet tutmaktadırlar. Çalışırken öğretmenler, veliler, okul idarecileri ve öğrencilerle iletişimde bulunmalıdırlar.

 

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeninin Çalışma Alanı ve İş Bulma Olanakları:

– Bu bölümden mezun olanlar, Talim Terbiye Kurulu’nun ilgili kararı gereği; ilköğretim okullarına İş Eğitimi (Ev Ekonomisi) öğretmeni, Kız Meslek Liselerine ise Besin/Gıda Teknolojisi öğretmeni veya Ev Yönetimi ve Beslenme öğretmeni olarak atanabilirler.
– Halk Eğitim Merkezlerinde yönetici ve kurs öğretmenliği yapabilirler.
– Yemek fabrikası, restaurant, kuru temizleme atölyesi, catering (ev işi yemek yapma-satma), temizlik şirketi, dekoratif eşya dizaynı ve pazarlama işlerinde kendi işyerlerini açabilirler.
– Televizyon, radyo ve gazete gibi medya kuruluşlarında branşları doğrultusunda programcı ve yönetici olarak görev alabilirler.

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeninin Ücret Aralığı:

Eğitim süresince herhangi bir kzancı mevcut değildir. Eğitim bittilkten sonra, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev alanlar 9. derecenin 1. kademesinden memur olarak göreve başlarlar. Aile Ekonomisi ve Beslenme öğretmenleri ek ders ücreti alabildikleri gibi, görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirlerini artırma imkanına da sahiptirler. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir