Ad Soyad Değişikliğine İtiraz Dilekçe Örneği

0

itirazİnsanların en önemli haklarından birisi itiraz etme hakkıdır! İstemediğiniz durum ve olaylara, haklı olup haksız göründüğünüz vaziyetlerde sizlerde hakkınızı aramalı ve itiraz etmelisiniz. İtirazınızı resmi yollarla yapmalı ve resmi olarak itiraz etmelisiniz!

Bizde sizler için en önemli haklarınızdan birisi olan İtiraz etme hakkınız için sizlere yardımcı olamak adına itiraz dilekçe örneklerine yer verdik. Bir çok farklı konuda hazırladığımız itiraz etme dilekçe örneklerinden yararlanabilirsiniz. İstediğiniz itiraz dilekçe örneğinin üzerine tıklamanız yeterli. Ardından dosya bilgisayarınıza inecektir!

 

itiraz dilekçe örneği

İNDİR

ADANA…ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,

 

DAVACI                                : 

                                                

 

DAVACI VEKİLİ                    : 

 

 

DAVALI                                 : 

 

DAVA KONUSU                    :  Soyadı değiştirilmesi kararına itiraz talebinden ibarettir.

 

OLAYLAR                             :

1.   Davalı, Müvekkilimin doğduğu günden beri kullandığı ve yayın hayatına bu adla atıldığı ATAKAN soyadını kendi soyadı gibi mahkemeye başvurarak değiştirmiş olduğunu gazete ilanından müvekkilim yeni öğrenmiş bulunmaktadır.

2.   Davalının davranışı haksız olup, müvekkilimin soyadından yararlanmak istemektedir. Bu nedenle itirazımızın kabulü ile ATAKAN soyadının müvekkilime ait olduğunun tespiti ile davalının Ankara … Asliye Hukuk Mahkemesi 2002/215 T ve 2002/303 E. sayılı soyadı değişikliğine ait mahkeme kararının kaldırılmasını istemek zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER              :     MK. ve ilgili sair mevzuat

 

SUBUT DELİLLER                 :     Nüfus kaydı, tanıklar, yazışmalar, resmi daire kayıtları ve her türlü delil.

 

CEVAP SÜRESİ                     :     10 gündür.

 

SONUÇ ve TALEP                 :     Yukarıda arz ettiğimiz nedenlerden dolayı, davamızın kabulü ile, Adana… Asliye Hukuk Mahkemesi 2002/215 T ve 2002/303 E. Sayılı kararının kaldırılmasına ve mahkeme masrafları ile ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

 

……/……/200…

Davacı Vekili

 

EK:

1.)  Onanmış vekaletname örneği.

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir