30 Yıldan Fazla Emekli İkramiyesi Dava Dilekçesi

0

30 Yıldan Fazla Emekli İkramiyesi Dava Dilekçesi

30 yıldan fazla çalışan emekliler için ikramiye almak için verilen hakları almanız artık mümkün. Ancak bu elde edilmiş hakları kazanmak için yapmanız gereken dilekçe yazarak bu konuda haklarınızı talep etmek olacaktır. Aksi durumda kimse size gelip de haklarınızı verme konusunda yardımcı olmayacaktır. Bu yüzden 30 yıldan fazla emekli ikramiyesi için dilekçe örneğini belirttiğimiz şekilde doldurmanız gerekmektedir.

30 Yıldan Fazla Emekli İkramiyesi Dava Dilekçesi Nedir? Neden Yazılır?

30 yıldan fazla çalışmış ve emekli olan kişilerin fazla çalışma emekli ikramiyelerini almak için yapmaları gereken dilekçe doldurarak gerekli kurumlara bunu ulaştırmak olacaktır. Bu yüzden de bu dilekçeyi yazarak sizlerde size tanınan haklardan faydalanma şansını bulabilirsiniz.

30 Yıldan Fazla Emekli İkramiyesi Dava Dilekçesi Ne için kullanılır?

Daha önce elde etmiş olduğunuz haklarınızı alamadıysanız sizde 30 yıldan fazla emekli ikramiyesi dilekçesini yazarak bağlı bulunduğunuz kurum üzerinden eski haklarınızı talep edebilirsiniz.

30 Yıldan Fazla Emekli İkramiyesi Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Bunun için öncelikli olarak SGK Genel Müdürlüğüne dilekçe yazmanız gerekmektedir. Burada emeklilik hizmetleri genel müdürlüğüne yazılacak olan bu dilekçe içerisinde yer bilgileri doldurduktan sonra başvurunuzu mutlaka bir avukat aracılığıyla yapmanız gerekmektedir.

İçerikte ise emekli olduğunuz zaman ödenmeyen ikramiyelerin geri ödenmesi konusunda bir not düşmeniz oldukça önemlidir.

30 Yıldan Fazla Emekli İkramiyesi Dava Dilekçesi Nereye teslim edilir?

Sizin yazdığınız bu dilekçeyi avukatınız zaten SGK Genel Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla teslim etmektedir.

 


 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

……………………… tarihinden itibaren emekli aylığı almaktayım. Tarafıma ödenmeyen 30 yıldan fazla hizmet sürelerime karşılık 6770 sayılı Kanun uyarınca emekli ikramiyesi ödenmesini arz ederim.

Adı Soyadı:

İmza :

EMEKLİ SİCİL NO :
T.C.KİMLİK NO :
ADRES :


 

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

(Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

ANKARA

BAŞVURAN : …………………………………… (TC Kimlik No: ……………….)

Adres

VEKİLİ : (Avukat aracılığıyla yapılan başvurularda)

Adres

KONU : Ödenmeyen emeklilik ikramiyesi farkının yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR : …./…./…… tarihinde …….. kurumunda göreve başlayıp …/…/…. Tarihinde emekliye ayrıldım. SGK sicil numaram ……….’dır.

Malumları olduğu üzere emeklilik ikramiyesinde 30 yılı aşan hizmet sürelerinin hesaba katılmayacağına dair 17/01/2012 tarih ve 6270 sayılı Kanun md. 1 ile değişik 08/06/1949 tarih ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu md. 89/4 hükmü, 07/01/2015 tarih ve 29229 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 25/12/2014 tarih ve 2013/111 E., 2014/195 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmiştir.

Bu çerçevede emeklilik ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yılı aşan hizmet sürelerinin dikkate alınmamasına ilişkin yasal dayanak ortadan kalkmıştır.

SONUÇ ve İSTEM : Meri mevzuat ve yukarıda açıklanan nedenler ile Sayın Başkanlığınızca resen gözetilecek nedenlerden ötürü; 30 yılı aşan hizmet sürelerim dikkate alınarak hak etmiş olduğum emeklilik ikramiyesinin yeniden hesaplanması ve tarafıma ödenmemiş olan ikramiye farkının aşağıda bilgileri bulunan banka hesabıma yasal faizi ile birlikte yatırılması hususunu saygılarımla (vekaleten) arz ve talep ederim.(Tarih)

Başvuran

…………..

İmza

HESAP SAHİBİ: …………….

IBAN: ………………..

Diğer Dilekçe Örneklerine Buradan Ulaşabilir, Ücretsiz İndirebilirsiniz!

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir