Ağaç İşleri Mühendisliği

0

Ağaç İşleri MühendisliğiAğaç İşleri Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, hammaddesi ağaç olan materyalin işlenerek yeni bir ürün çıkarılması, ağaçtan elde edilen ürünlerin tasarlanması ve buna ilişkin üretimin planlanması, ürünlerin kalite kontrolü alanında çalışacak teknik elemanlar yetiştiren bir mühendislik dalıdır. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi ahşap ya da ahşap kökenli malzemelerin, istenilen kalite standardında, belirlenen sürede, en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren, üretim sürecini denetleyen kişi olarak da tanımlanabilmektedir.

Ağaç İşleri Mühendisinin Görevleri:

Ana hammadde ağaç olmak üzere, ağacı mekanik işlemler sonucu kereste, kaplama, kontrplak, kontrtabla, yonga levha ve lif levha gibi ürünlere ve bu ara ürünleri de ağırlıklı olarak sabit ve hareketli mobilyalar olmak üzere dayanıklı tüketim ürünlerine dönüştürme sürecinde;

  •  Tasarlanmış bir ürünü projelendirir, maliyet analizi yapar ve üretime hazırlar;
  •  Üretimin yapılacağı atölye ve fabrika gibi yerlerin planlamasını yapar;
  • Üretim için gerekli malzemelerin temininde görev alır, stok planlaması yapar;
  •  Üretimin; istenilen miktarda, istenilen zamanda ve istenilen kalitede gerçekleşmesini sağlar;
  •  Kalite kontrol ve test tekniklerini hazırlar;

Ağaç İşleri Mühendisi – Çalışma Ortamı ve Koşulları:

İşletmenin kullandığı teknolojiye göre çalışma ortamı içerisinde değişen miktarlarda toz, sıvı madde buharı veya gürültü olabilmektedir. Pazarlama, üretim planlama ve tasarım birimlerinde ise masabaşında ve daha sakin bir ortamda çalışılmaktadır. Üretim biriminde diğer çalışanlarla, satış biriminde ise müşterilerle iletişim gerektiren bir meslektir.

Ağaç İşleri Mühendisi – Çalışma Alanı ve İş Bulma Olanakları:

Ağaç işleri endüstri mühendisleri, belediyelerden Devlet Planlama Teşkilatı’na, TSE’den KOSGEB’e kadar geniş bir yelpazedeki kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis, araştırmacı-planlamacı mühendis olarak çalışabilir.

Bununla birlikte elbetteki üniversitleri ilgili bölümlerinde öğretim elemanı olarak iş bulabileceği gibi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Teknik Ortaöğretim Kurumları ve Merkezleri’nde öğretmen olarak da çalışabilirler.

Özel sektör olarak ise başta mobilya sanayi olmak üzere ağacı hammadde olarak kullanılan deniz araçları, oyuncak, hediyelik eşya, müzik enstrümanları, ağaca dayalı ara ürün, ahşap işleme makineleri gibi endüstriyel alanlarda faaliyet gösteren tüm özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler. Bunun yanında dekorasyona ilgili olarak büro, üretimle ilgili olarak atölye veya fabrika olmak üzere kendi işletmelerini kurabilirler ya da bu tip yerlere yatırım danışmanlığı yapabilirler.

Ağacın bol bulunan ve elbette değerlendirilmesi gerekli bir hammadde olması nedeniyle yakın gelecekte veya ileride meslek elemanlarına olan talebin azalması söz konusu değildir. Tüm dünyada gelir seviyesinin artması buna bağlı olarak ahşap veya türevi mekan donatı elemanlarının değiştirilme süresinin kısalması ve giderek bu ürünlerin zorunlu tüketim ürünleri grubuna girmesi nedeniyle bu mesleği yapan elemanlara duyulan ihtiyaç artmaktadır.

Ağaç İşleri Mühendisi – Ücret Aralığı:

Eğitim sırasında mesleki olark herhangi bir kazancı yoktur. Eğitim sonrası kazanç ise, çalışılan kuruluşa göre değil çalışılan pozisyona, firmanın ücret politikasına ve şehre göre değişmektedir.

İşe başlangıç ücreti asgari ücretin üç katı civarındadır. Üst düzey yönetici pozisyonları için ücret son derece yüksektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 657 sayılı kanunda belirtilen teknik hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar.

Paylaş

Kimler Neler Demiş?

  Subscribe  
Bildir